De druk op teams om goed te presteren in tijden van snelle veranderingen neemt zienderogen toe. Ook de eisen die gesteld worden aan teams om grip te houden op resultaat, onder druk te blijven functioneren en sterker nog gezamenlijk een positieve spiraal weten te creëren, breiden zich uit. Het blijvend presteren lukt niet alleen meer met het bevorderen van teamspirit, onderlinge communicatie en accountability, maar vraagt om een continu proces van aanpassen, fine tunen en ontwikkelen.

Daarnaast zien we de trend naar meer autonome, zelfstandige teams, vanwege de belofte van wendbaarheid en creativiteit die aan deze manier van organiseren wordt toegedicht. Veel van de inmiddels bekende methodieken hebben fantastische tools en routines die helaas te vaak verkeerd worden ingezet vanuit een begrijpelijke haast om snel grip te krijgen. Teams leren vaak een methodiek in plaats van methodisch werken en implementeren plannen zonder de mensen te activeren. Daarmee gaan ze voorbij aan hun eigen winnende drive en organiserende principes. Met simpelweg adopteren van een nieuwe methodiek kom je er niet meer.

Goed presterende teams zetten resultaten neer die er toe doen

We hebben ons de laatste jaren intensief bezig gehouden met de vraag wat teams nodig hebben om goed te presteren en, belangrijker, hoe je teams kan helpen daar zelf grip op te krijgen. Los van de methodiek of manier van werken. Uit ervaring weten we inmiddels dat goed presterende teams in staat zijn zichzelf steeds weer op basis van nieuwe inzichten richten, positieve regie op voortgang organiseren en zorgen dat de juiste vaardigheden complementair worden ingezet. Deze teams ontwikkelen een positieve toekomstgerichte manier van samenwerken en installeren winnende routines, die helpen bij het effectief omgaan met hun energie. Ze zetten resultaten neer die er toe doen en weten dat gezonde relaties en veiligheid de basis zijn voor succesvol samenwerken.

Goed presterende teams scoren hoog op team effectiviteit

Als wij teams coachen op team effectiviteit kijken we naar twaalf ingrediënten die keer op keer het verschil blijken te maken. Deze ingrediënten hebben we onderverdeeld in gezonde relaties, winnende routines en regie op resultaat.

Gezonde relaties

Een hecht team, wat elkaar vertrouwd, ontstaat vanuit (een diepere) verbinding, onderlinge zichtbaarheid en positieve oplossingsgerichte communicatie. Teams die in staat zijn om de innerlijke staat van het team te monitoren en er op te acteren, verhogen de positieve flow, het welzijn en daarmee de prestaties van het team. De vier aspecten waar wij naar kijken zijn:

 1. Verbondenheid: Er is voldoende verbondenheid en kwetsbaarheid om een gesprek aan te gaan over emoties die spelen binnen het team.
 2. Talent gedreven: De teamleden zijn in staat om talenten te herkennen, te waarderen en op een goede manier in te zetten.
 3. Sociale intelligentie: De teamleden zijn in staat om de onderlinge interactie en daarmee de samenwerking op een positief effectieve manier vorm te geven.
 4. Oplossingsgericht handelen: Het team is in staat zelfstandig tot oplossingen te komen en deze ook in te voeren, vooral wanneer de druk toeneemt.

Winnende routines

Gedrag verander je niet met intenties, maar door routines. Je bent namelijk wat je dagelijks doet. Een manier van werken die door herhaling steeds meer inslijt en het verschil maakt in de ontwikkeling en de prestaties van je team. Wij onderscheiden vier winnende routines:

 1. Persoonlijke ontwikkeling: De teamleden hebben een routine om kennis te vergaren en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de ambitie blijvend waar te maken.
 2. Doorleefde principes: De teamleden doorleven de gezamenlijke waarden en principes met elkaar en sturen effectief op de kwaliteit van samenwerken.
 3. Energie gevende meetings: Het team regisseert de positieve energie tijdens meetings op een effectieve manier.
 4. Heldere rolverdeling: Het team heeft een heldere rolverdeling afgesproken en de verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd.

Regie op resultaat

Teams die grip ervaren, presteren beter dan teams die geen grip denken te hebben op hun resultaten. We hebben vier aspecten gevonden die teams helpen om gezamenlijk de regie op resultaat te pakken en te houden.

 1. Gemeenschappelijke ambitie: Het team heeft een concrete en betekenisvolle ambitie die aansluit bij de drive van het team.
 2. Individuele doelen: Ieder teamlid neemt persoonlijk eigenaarschap voor een deel van het teamresultaat en het geheel.
 3. Gezamenlijke aanpak: Het team heeft een goed werkende en afgestemde aanpak om de doelen te bereiken.
 4. Integrale afstemming: Het team coördineert de integrale afstemming met andere teams om sub optimalisatie te voorkomen.

Jouw teams ontwikkelen tot goed presterende teams

Wij zien in de praktijk dat teams met deze twaalf ingrediënten een positievere energiehuishouding ontwikkelen, makkelijker afstemmen met anderen, sneller en effectiever leren met elkaar, en dat hun drive om betekenisvolle resultaten neer te zetten groeit. We hebben een scan ontwikkeld op basis van de twaalf ingrediënten, zodat je kan kijken op welk vlak je de ontwikkeling van je team kan versnellen. Mocht je die willen ontvangen, laat het me weten, dan stuur ik je met plezier de vragen toe.

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *