‘Implementeren commerciële strategie’

De commerciële organisatie op een hoger niveau brengen middels doorbraken op de werkvloer en met klanten (2007-2011). Ontwikkeling en implementatie van het ‘war room’ concept. Vertalen van de commerciële strategie naar dagdagelijkse commerciële activiteiten. Ervoor zorgen dat elke commerciële kans optimaal benut wordt (2008-2011).

‘Creëren van een ‘thriving’ cultuur’

Creatie van een inspirerende medewerkersreis (“Samen Ontdekken”): verbreden van de inzetbaarheid van alle medewerkers (220 mensen) door ze in staat te stellen zich te (her-)verbinden met hun natuurlijke bron van energie en potentieel. En door deze ‘thriving’ kracht met de strategie van de organisatie te verbinden. Het succesvolle programma “Samen Ontdekken” is vervolgd met het programma “Samen Werken” en werd geheel door medewerkers van Avéro Achmea zelf begeleid, met ondersteuning door The Thrive (2012).