Hoe kan je met mensen die elkaar niet kennen in één dag middels co-creatie concrete oplossingen bedenken voor een complex probleem? Degene die me deze vraag stelde dacht zelf aan een hackathon. Haar echtgenoot werkt voor een ICT-bedrijf en daar organiseren ze wel eens dergelijke bijeenkomsten. Zou ik zo’n hackathon voor haar kunnen en willen faciliteren?

Hackathon als vorm van co-creatie

Ook voor niet ICT-bedrijven is een hackathon een interessante vorm van co-creatie. Haar werkgever – een grote Nederlandse overheidsorganisatie – heeft een waardevol databestand en het zou mooi zijn als bedrijven die data actief kunnen gebruiken bij het beïnvloeden van veiligheidsgedrag. Het idee was om de hackathon te organiseren met specialisten uit bedrijven (Arbo deskundigen en veiligheidsdeskundigen), mensen van die overheidsorganisatie, een particuliere arbodienstverlener en een app bouwer die actief is op het gebied van veiligheid. Hoe zou je die mensen zover kunnen krijgen om in een dag in co-creatie te komen tot ideeën en een eerste uitwerking van een functioneel ontwerp voor een app of een andere digitale oplossing?

We hebben de uitdaging opgesplitst in drie delen:

  1. Hoe krijg je mensen zover om in alle openheid met onbekende anderen te co-creëren?
  2. Hoe krijg je mensen zover om over ideeën te brainstormen die toepasbaar zijn in specifieke bedrijfssituaties?
  3. Hoe krijg je mensen zover om ideeën om te zetten in een (aanzet tot) functioneel ontwerp van een digitale oplossing zoals een app of game?

Persoonlijke verhalen

Ons antwoord op vraag 1 is: zorg voor een veilige en open sfeer door mensen eerst te vragen persoonlijke verhalen over de omgang met veiligheid te vertellen. Het vertellen van en luisteren naar persoonlijke verhalen schept de openheid om te co-creëren. Als je vervolgens de ingrediënten uit hun verhaal noteert, blijkt dat daaruit waardevolle ideeën tevoorschijn te komen voor toepassing in bedrijfssituaties – een opstap naar het antwoord op vraag 2.

Persoonlijke casuïstiek

De tweede uitdaging kun je als volgt aanpakken. Vraag mensen om met  persoonlijke casuïstiek te komen en kies één casus uit om een diepgaande intervisiesessie te doen in subgroepen van maximaal 6 of 7 personen. Dit aantal mensen is groot genoeg om voldoende diversiteit aan persoonlijke perspectieven los te laten op de casus en klein genoeg om voldoende tijd en intimiteit te hebben om in openheid en volle concentratie naar elkaar te kunnen blijven luisteren. Een goed gestructureerde intervisiemethode zorgt ervoor dat al die perspectieven op de juiste manier naar voren kunnen komen en dat de ego’s die kunnen opspelen ‘getemd’ worden. Iedereen is dienstbaar aan het proces.

Eigenaarschap nemen

Ons antwoord op de laatste vraag is om vanuit een persoonlijke of specifieke casus de subgroepen te vragen om alle inzichten te vertalen naar een (aanzet tot een) functioneel ontwerp van een ICT oplossing (zoals een app of een game). Laat ze meteen op een flipover-vel of in een powerpoint-format de eerste ideeën uitwerken in duo’s of trio’s. Die duo’s/trio’s vormen zich spontaan als je ze vraagt om puur op basis van talent en passie voor een onderdeel of stap in de uitwerking eigenaarschap te nemen.

Het gaat erom om te ‘surfen’ op de energie in het creatieproces die er is,  niet om te forceren of te optimaliseren naar een resultaat met allerlei criteria. Het wonderlijke is dat mensen zodra ze hun ‘innerlijke criticus’ in de wachtstand zetten en als het ware spelend met elkaar aan de slag gaan, ze juist tot hoogkwalitatieve uitwerkingen komen! Een methode om het speelse te onderstrepen is (zachte) muziek aanzetten en aan te kondigen dat over 45 minuten/1 uur het ‘show time’ is in het theater. Daardoor bereiden ze zich mentaal en emotioneel voor om elkaar ‘theatraal’ te laten zien wat ze gevonden hebben en krijgen ze de energie om de onvermijdelijke ‘dipjes’ gedurende die periode te overwinnen.

Energie en commitment

De deelnemers waren zo enthousiast dat ze niet stopten bij de eerste uitwerking van hun idee, maar nog tot ca. 22.30 uur door bleven werken om de oplossingen te concretiseren. Ze waren zelf achteraf verbaasd over de energie, het commitment en de team spirit die een dag co-creatie opgewekt had en ’s avonds laat nog steeds aanwezig was!

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *