Hoewel stress van alle tijden is, lijkt het in onze zelf opgelegde prestatie maatschappij nu wel erg te overheersen. Daar waar we de schuld vroeger nog prima buiten onszelf konden leggen, kunnen we in deze tijd van eigen verantwoordelijkheid, ontzuiling en maakbaarheid alleen nog maar naar onszelf kijken. Stress weerhoudt veel mensen om echt een thriving mindset te ontwikkelen en te floreren. En dat terwijl we weten dat thriven een krachtige voorspeller is voor werkprestaties en het ervaren van geluk. Dus hoe behoud je als leider eigenlijk een thriving mindset? En hoe kan je anderen hierop coachen?

Vanuit een thriving mindset werken

Vorig jaar mocht ik hierover spreken in een netwerk van christelijke ondernemers. Het onderwerp was omgaan met stress; wat je aandacht geeft groeit. De inspiratie voor mijn verhaal haalde ik uit een brief van Paulus aan de Filippenzen, een brief uit de Bijbel. Een bijzondere passage die spreekt over innerlijke rust en ons een aantal mooie aanknopingspunten geeft in het omgaan met stress. De kerngedachte is dat wat je aandacht geeft groeit. En dat als je je richt op vreugde, vriendelijkheid, dankbaarheid en hulp vragen, je zorgen en stress zullen afnemen. Vier ogenschijnlijk simpele zaken waar je je op kan richten, je aandacht op kan vestigen en die je dus helpen om vanuit een thriving mindset te kunnen werken. Voordat ik de vier elementen verder toelicht, is het van belang iets meer te zeggen over hoe onze hersenen werken en hoe dat gerelateerd is aan stress.

Stress blokkeert een thriving mindset

We weten dat stress in hoge mate bepaalt wordt door hoe je naar gebeurtenissen kijkt. Wat namelijk bij de een voor stress zorgt, ervaart een ander juist als plezierig. Hoe werkt dit precies? Wij nemen veel meer waar dan dat onze hersenen kunnen verwerken. Onderzoek wijst uit dat we maar 1 op de 100 delen informatie kunnen herinneren. We filteren de informatie als het ware. En de selectie van die informatie heeft veel te maken met onze ‘programmering’, datgene wat we onszelf aangeleerd hebben te zien. Deze selectieve waarneming heeft alles te maken met eerdere ervaringen, overtuigingen, opleiding en opvoeding, maar vooral ook met je dagdagelijkse routines.

Dus als we naar stress willen kijken moeten we naar onze programmering kijken. Wij zien namelijk over het hoofd waar we niet naar zoeken. Ook weten we inmiddels dat onze hersenfunctie tot wel 70% kan afnemen als we stress ervaren (amygdala hijack). Hetgeen natuurlijk een versterkend effect heeft op wat we hierboven hebben besproken. Creativiteit, verbinden en oplossingsgericht denken is er dan niet meer bij. Eigenschappen die van essentieel belang zijn om een stressvolle situatie het hoofd te bieden.

Gelukkig kunnen we onze aandacht verleggen en zo onze huidige manier van denken en doen oprekken of zelfs aanpassen. Bijvoorbeeld door actief op zoek gaan naar nieuwe routines die ons helpen om anders om te gaan met zaken die ons stress bezorgen. Onze hersenen zijn namelijk prima in staat om nieuwe verbindingen aan te maken en zo dus ook de informatie die op ons af komt op een andere manier te filteren. Dus als we onze eigen werkelijkheid kunnen beïnvloeden door onze aandacht, tijd en geestelijke energie anders te richten, waarom zouden we dat dan niet doen?

Een thriving mindset door het verleggen van aandacht

De eerder genoemde vier elementen gaan over het verleggen van je aandacht en geestelijke energie. Vele onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat dit werkt en dat onze persoonlijke effectiviteit en geluksbeleving enorm toeneemt als we ons op deze elementen richten.

Vreugde

Vreugde vinden heeft te maken met een diepere keuze om vanuit overtuiging te leven, wat er ook gebeurt. Vaak relateren wij onze positieve gevoelens aan positieve gebeurtenissen en succeservaringen. Daar hebben we alleen niet zoveel aan als we die te weinig hebben. Om vanuit vreugde te leven, moet je antwoord hebben op een diepere waaromvraag. Een antwoord waaraan je alle ervaringen, positief en negatief, kan ophangen en zo te leven vanuit je bestemming. Dit helpt je juist ook in de stressvolle momenten om positief te blijven, oplossingsgericht te blijven reageren en te blijven leren. Onze hersenen blijken namelijk het meest optimaal te functioneren als we positief zijn. Positieve emoties verruimen onze blik. Ga dus op zoek naar jouw waarom.

Vriendelijkheid

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, luidt het gezegde. Je houdt nergens een beter gevoel aan over dan iets goeds te doen voor iemand anders. Ondanks het feit dat je dit vooral voor iemand anders doet, kunnen we niet ontkennen dat het jezelf ook helpt. Met het simpele feit dat je iemand anders ondersteunt, neem je afstand van je eigen problemen of leer je anders naar je eigen problemen te kijken. Je kan dit heel simpel invullen door mensen complimenten te geven of je hulp aan te bieden. Dit slaat op een gegeven moment ook naar binnen, vriendelijk zijn voor jezelf. Met mildheid naar jezelf kunnen kijken. Belangrijk als je tot rust wilt komen.

Dankbaarheid

Uit onderzoeken blijkt dat dankbare mensen energieker, emotioneel intelligenter, vergevingsgezinder en minder vatbaar voor depressie, angst en eenzaamheid zijn (Shawn Achor, 2010). Je kan dus nogal wat winnen door jezelf te trainen in dankbaarheid. Je kan bijvoorbeeld starten met de dag door een lijstje te maken met zaken waar je dankbaar voor bent. Dankbaarheid voor dat wat je hebt, zorgt er voor dat je er niet aan vast zit. Het helpt ons te leven met open handen. Dat is belangrijk omdat het leven je niet altijd alles geeft wat je wil. Dus sta eens stil bij de vraag waar jij dankbaar voor bent.

Hulp vragen

Stress vereenzaamt. Mensen hebben de neiging om zich terug te trekken uit hun sociale context en steeds harder te gaan werken en minder te relativeren. Tot het inzicht of zelfs de acceptatie komen dat je hulp nodig hebt en blijven investeren in je sociale netwerk zijn dan ook zeer belangrijk. Juist als je het druk hebt en even geen zin hebt in andere mensen moet je er eigenlijk op uit om te verbinden en als het even kan een hulpvraag stellen. Voor anderen is hulp vragen op zich al een hele uitdaging. Het idee dat je je afhankelijk maakt van de hulp van iemand anders blijkt dan een lastige gedachte. Dit juist wel doen versterkt het idee dat je er niet alleen voor staat. Dus vraag eens om hulp.

Een thriving mindset is belangrijk voor leiders

Om met de woorden van Kurt Lewin af te sluiten: ‘Als je echt iets wil begrijpen, probeer het dan te veranderen.’ Dus als je wil begrijpen hoe dit bij jou werkt, probeer dan eens een aantal rituelen en gewoontes in te bouwen om je aandacht en geestelijke energie te richten op bovenstaande elementen. En kijk vervolgens wat er gebeurt. Dit is natuurlijk relevant voor ieder mens en in mijn beleving extra voor mensen in leiderschapsposities. Zij beïnvloeden anderen namelijk met hun voorbeeld en kunnen daarmee een mooie versnelling geven aan een beweging van thrivende mensen. Mij helpt het in ieder geval om een thriving mindset te behouden en, wanneer het er echt toe doet, tot rust te komen.

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *