Voor organisaties

Wil je je organisatie ontwikkeling versnellen door de energie en het werkelijke potentieel in je organisatie los te maken? Wil je je organisatiecultuur veranderen om commerciëler, innovatiever of wendbaarder te worden? Of wil je het leiderschap in je organisatie versterken of de impact van teams vergroten?

Versnel de ontwikkeling naar een thriving organisatie

We adviseren en begeleiden directieteams bij het activeren van hun organisatie en ontwikkelen het bijbehorende leiderschap. Ook realiseren we een op talent gebaseerde manier van werken en het vermogen regie te voeren op de organisatieontwikkeling.

We faciliteren groeiversnellers en workshops, coachen en trainen jou en je medewerkers, zodat je uiteindelijk zelf de ingezette organisatieontwikkeling verder blijvend kan vormgeven. Kortom, we helpen jou om de ontwikkeling in je organisatie te versnellen en te verdiepen.

Mensgericht transformeren

Onze aanpak voorziet in een integraal stappenplan om je mensen en je organisatie te laten thriven (floreren). De aanpak bestaat uit vijf elementaire stappen die we, afhankelijk van de behoefte van de organisatie, doorgaans toepassen. Ambitie doorleven, leiderschap verdiepen, samenwerking versterken, werkwijze activeren en inrichting ontwerpen.

De stappen zijn niet zozeer anders dan de meeste reguliere veranderaanpakken, we hebben alleen de volgorde omgedraaid omdat dit wel tot duurzaam succes leidt. Door juist te werken vanuit ‘wat er is’, op zoek te gaan naar de intrinsieke motivatie, de kwaliteiten van mensen en het op basis hiervan gericht activeren van een nieuwe manier van (samen)werken en deze te verbinden aan de ambitie, breng je een niet te stoppen beweging op gang.

Deze manier van werken heeft een positieve invloed op de energie van je medewerkers en daarmee op de wendbaarheid van je organisatie. Dat is in deze tijden van exponentiële veranderingen en toegenomen interdependentie wel zo effectief.

Kenmerken van mensgericht transformeren

Ruimte en open dialoog

Creëer een omgeving waarin intrinsieke motivatie kan bloeien door de ontwikkeling van meesterschap te stimuleren, autonomie toe te laten en mensen vanuit zingeving waarde te laten creëren.

Persoonlijk maken

Een organisatieontwikkeling gaat zo snel als de persoonlijke ontwikkeling van het leiderschap en de mensen in een organisatie. Als je wilt versnellen en verdiepen is het persoonlijk maken cruciaal.

Betekenis door doen

Mensen weten pas echt wat ze denken nadat ze dingen doen, dingen uitproberen en daarover in gesprek gaan. Ontwikkeling leidt namelijk vaker tot inzicht dan andersom. Zo activeer je nieuwe manieren van werken.

Download hier onze white paper Mensgericht Transformeren

Druk hier voor download

1. Ambitie doorleven

Om tot intrinsiek gedragen ontwikkeling te komen is het samen formuleren en doorleven van de ambitie cruciaal. Verbonden zijn met elkaar en met iets dat groter is dan onszelf stimuleert een namelijk diep en creatief zingevingsproces. Je ziet een organisatie dan bijna vanzelf de ontwikkeling doormaken om het aanwezige potentieel volledig in te zetten. Je krijgt als individu namelijk het gevoel dat je bijdrage belangrijk is en gewaardeerd wordt. Energie, trots en bezieling worden haast tastbaar als je over de organisatie praat. Met interactieve en belevingsgerichte ambitie sessies werken we toe naar een diep gevoelde ambitie voor de organisatie. Deze ambitie creëert een mate van urgentie en bezieling in de organisatie.

2. (Persoonlijk) Leiderschap verdiepen

Eigenaarschap ontstaat als je vanuit jouw persoonlijke kracht kan bijdragen aan de ambitie. Om er voor te zorgen dat je medewerkers persoonlijk eigenaarschap pakken, organiseren we ‘persoonlijk merk’ sessies. Hierdoor maken we hun intrinsieke overtuiging en unieke talenten inzichtelijk. Deze koppelen we aan de ambitie, zodat medewerkers met overtuiging op kunnen staan om mee te bouwen. En het zorgt ervoor dat mensen in een ontwikkelstand blijven. We maken daarbij gebruik van Lumina profilering. Vanzelfsprekend kunnen we je medewerkers ook persoonlijke coaching bieden.

3. Samenwerking versterken

In teamworkshops versterken we de onderlinge relaties, -communicatie en daarmee de samenwerking binnen teams. Het belangrijkste hierin is het omarmen en inzetten van de diversiteit binnen het team. Hierbij gebruiken we het persoonlijke merk en ook de lumina profielen. Daarnaast doen we gerichte sessies op teamdynamiek, feedback processen, energiemanagement, effectief vergaderen en oplossingsgericht communiceren. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van high thriving teams. Betere en effectievere samenwerking levert synergie op.

4. Werkwijze activeren

In teamworkshops activeren we een nieuwe manier van werken die nodig is om de daadkracht van het team en daarmee de organisatie te verhogen. Op basis van persoonlijke kracht beter samenwerken is namelijk niet voldoende. Je zal ook met elkaar moeten investeren in een nieuwe werkwijze met nieuwe routines. Routines die zorgen dat de daadkracht, creativiteit en resultaatgerichtheid toeneemt. Want zaken hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten is, om met Einsteins woorden te spreken, waanzin.

5. Inrichting ontwerpen

Om in de steeds sneller veranderende en verbonden wereld succesvol te kunnen bewegen, is een andere manier van organiseren essentieel. We helpen je op weg naar gerichte zelforganisatie door je eigen organiserende principes te vinden. Ook ondersteunen we je bij het implementeren van een duale strategie. Zodat de business van morgen (exploratie) in balans is met de business van vandaag (exploitatie). En bovenal kijken we in alle eerlijkheid of de manier waarop je je organisatie inricht in lijn is met je ambitie en past bij wat je mensen nodig hebben om optimaal te presteren. Hiermee borgen we congruentie in de organisatie.

Wil jij meer halen uit je organisatie? Wil je met jouw organisatie de transformatie doormaken naar meer wendbaarheid en zelforganisatie?

Neem contact op