Voor teams

Wil je een nieuwe collectieve focus aanbrengen, werken aan onderling vertrouwen en/of het eigenaarschap voor resultaten verhogen om meer te halen uit je team? Wil je een (commerciële) doorbraak creëren met je team? Of speelt er een conflict dat elke keer weer de kop op steekt?

High thriving teaming in een ‘VUCA’ wereld

De ‘VUCA’ wereld vraagt om meer aanpassingsvermogen van mens en organisatie. De traditionele piramide wordt steeds vaker omgedraaid om ruimte te bieden aan vernetwerkte teams met eigen verantwoordelijkheden en multidisciplinaire samenwerking. Dit vraagt wel een hele andere manier van organiseren en samenwerken wat alles te maken heeft met leiderschap van en in teams

Hoe maak je in teams en met individuen de slag van gecontroleerd commitment naar gefaciliteerd eigenaarschap? Hoe doorbreek je de spiraal van mensen die gewoon doen wat ze moeten doen en breng je een beweging op gang waar mensen samen doen wat nodig is om resultaten te bereiken? Wij geloven dat je dit bereikt door zaken heel persoonlijk te maken, te doorleven, en vervolgens dat wat je doet te koppelen aan intrinsieke drive. Om dat vervolgens continu bij te stellen en aan te passen om optimaal te blijven presteren in een steeds sneller veranderende omgeving.

High thriving teams in een ‘VUCA wereld’ zijn teams die zichzelf steeds weer richten, ze zorgen dat de juiste vaardigheden complementair worden ingezet en daarmee de slagkracht blijft groeien. En ze voeren gezamenlijk regie zodat ze optimaal presteren. Ze brengen focus aan, werken continue aan vertrouwen en sturen op eigenaarschap.

Doorbraak Versneller

Nogal wat bedrijven investeren veel in (commerciële) trainingen, rollen uitgebreide interne programma’s uit voor high potentials of sturen mensen op ‘sleutel posities’ naar dure ‘off site’ leiderschapstrainingen. De verwachting is dat ze terugkomen met grote inzichten over zichzelf en de wereld. Harvard Business Review schrijft in een artikel van december 2016 dat deze traditionele aanpak niet meer voldoet aan de huidige behoeften van een organisatie: ‘Business is moving too fast’.

Wat werkt dan wel? We zien dat de meest vooruitstrevende organisaties (b.v. Disney, Barclays) hun commerciële leiders identificeren en ontwikkelen terwijl ze kritische ondernemingsdoelen najagen. In-context leren waar het geleerde direct in de praktijk gebracht wordt, waar falen leren wordt en waar succes de brandstof is om echt door te pakken.

Onze ‘Doorbraak Versneller’ is gericht op het bereiken van relatief snelle zakelijke resultaten; op ‘in-context leren door-te-doen’; het stretched en ontwikkelt talent; doet een beroep op pragmatische creativiteit en leert het belang van doorzettingsvermogen.. De ‘Doorbraak Versneller’ is een open versie van een ‘start-up katalysator’ of ‘commerciële greenfield versneller’. Wij hebben al 8 jaar ervaring met dit programma in 12 landen voor een beursgenoteerde multinational.

Door je commerciële top team een platform te bieden om hun individuele potentieel te vervullen in het vinden van winstgevende (mogelijk nieuwe) oplossingen, ontwikkel je leiders van binnen uit en houd je deze tevens aan je verbonden.

Meer informatie

Conflicthantering

Loop je vast met je team en kom je zelf niet meer uit de negatieve spiraal? We gaan met je team aan de slag om dit op te lossen en een fundament te leggen om met elkaar de weg naar boven te vinden.

Wil je een doorbraak creëren met je team? Wil je meer halen uit de diversiteit van je team of juist collectieve focus aanbrengen? Of speelt er een conflict dat elke keer weer de kop op steekt?

Neem contact op